Parafia pw. św. Jana Pawła II w Ełku
Mapa Diecezji Ełckiej
Przedszkole Katolickie „U Lolka”
Kaplica i przedszkole
Widok z lotu ptaka
Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Msze Święte:
Niedziele 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma.17.00
W tygodniu 17.00
poniedziałek i piątek 7.30, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa
czytaj więcej »

Aktualności
Konkurs Literacki pod hasłem „Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny”

Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Ełku i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

zapraszają do udziału w Rodzinnym Konkursie Literackim pod hasłem:

Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyzny

Cele konkursu:

-        Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i Ojczyźnie,

-        uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę czci Miłosierdzia Bożego oraz miłości do Ojczyzny,

-        rozwijanie kreatywnego myślenia i  talentów  literackich,

-        dawanie świadectwa obecności miłosierdzia Bożego w codziennym życiu,

-        przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków.

Regulamin:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin z terenu Parafii  pw. św. Jana Pawła II  i spoza niej.

2.      Zadaniem uczestników jest wspólne, rodzinne napisanie pracy literackiej w dowolnej formie. Praca powinna być odpowiedzią na pytania:

1) W jaki sposób św. Siostra Faustyna przyczyniła się dla dobra naszej Ojczyzny?

2) Jak my możemy naśladować św. Siostrę Faustynę, by w naszej Ojczyźnie żyło się lepiej?

3.      Praca powinna być napisana na komputerze – maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12

Times New Roman.

4.      Praca na odwrotnej stronie powinna zawierać dane: imię  i nazwisko ucznia oraz członków rodziny, którzy wspólnie tworzyli pracę, adres zamieszkania i nr telefonu lub adres e-mail.

5.      Jedna rodzina może złożyć jedną pracę.

6.      Prace należy złożyć do 1 kwietnia 2018 roku w biurze Niepublicznego Katolickiego Przedszkola  „U Lolka” lub do katechetów w Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku  (p. M. Chaberek, p. M. Lubartowicz). Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

7.      Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, poprawność stylistyczną i językową.Werdykt Jury jest ostateczny.

10.  Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody.

11.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego  8 kwietnia 2018 roku w kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Ełku, po zakończeniu Mszy Świętej                         o godz. 11:30Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikacji w całości lub wybranych fragmentów.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania uczestników podczas wręczania nagród i pamiątkowych dyplomów, upublicznienia zdjęć  oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.

Regulamin będzie również dostępny na stronie: www.faustyna.pl