Parafia pw. św. Jana Pawła II w Ełku
Mapa Diecezji Ełckiej
Przedszkole Katolickie „U Lolka”
Kaplica i przedszkole
Widok z lotu ptaka
Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła
Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Msze Święte:
Niedziele 8.00, 10.00 dla dzieci,
11.30 suma.17.00
W tygodniu 17.00
poniedziałek i piątek 7.30, 17.00

Biuletyn Parafialny, zapraszamy do lektury kolejnych numerów naszego wydawnictwa
czytaj więcej »

Aktualności
Festiwal Piosenki pod hasłem: „Ełckie rodziny śpiewają o Ojczyźnie”

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” Jan Paweł II

W ramach Ełckich Dni Rodziny i obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Parafia pw. św. Jana Pawła II we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku organizuje w niedzielę 27 maja 2018r. w godz. 9:15 – 11:30 Festiwal Piosenki pod hasłem:

„Ełckie rodziny śpiewają o Ojczyźnie”

Cele festiwalu

⦁ Włączenie się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Ełckich Dni Rodziny
⦁ Kształtowanie uczuć patriotycznych
⦁ Propagowanie wartości, które powinny stanowić fundament każdej rodziny,
⦁ upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
⦁ wdrażanie rodzin do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i parafii.
Regulamin
⦁ Do udziału w festiwalu zapraszamy przedstawicieli (przynajmniej jednego) z klas 0 - VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej, dzieci z Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II i chętne dzieci z parafii.
⦁ Zapisy uczestników festiwalu przyjmują: p. Maria Chaberek i p. Magdalena Lubartowicz do 24 maja 2018r.
⦁ W festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły rodzinne – wokalne lub wokalno- instrumentalne, np. rodzeństwo, dzieci z rodzicami.
⦁ Festiwal odbędzie się w budynku Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w sali na I piętrze.
⦁ Uczestnicy festiwalu prezentują jeden utwór w języku polskim o Ojczyźnie, rodzinnym domu ( pieśni patriotyczne np. „Jak długo w sercach naszych”, „Niepodległa, niepokorna”, „Żeby Polska była Polską”, „Polskie kwiaty”, „Pytasz mnie” i wiele innych) w dowolnej aranżacji, z pamięci z akompaniamentem własnym na żywo lub z użyciem podkładu muzycznego zapisanego na płycie CD lub pamięci USB. Nie dopuszcza się stosowania podkładu muzycznego zarejestrowanego z wokalem.
⦁ Festiwal ma formę konkursu.
⦁ Uczestnicy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:
⦁ dzieci przedszkolne i kl. 0
⦁ klasy I – III
⦁ klasy IV -VII
⦁ Występy uczestników festiwalu oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.
⦁ Ocenie będą podlegać walory wykonawcze prezentowanych utworów, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
10. Komisja w każdej z kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia.
11.Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
12. Po zakończeniu przesłuchań wszyscy wykonawcy festiwalu uczestniczą we Mszy św. o godz. 11:30, po której odbędzie się wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków oraz Festyn Rodzinny z atrakcjami organizowany przez Parafię i Katolickie Przedszkole „U Lolka”.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania uczestników, upublicznienia zdjęć oraz podania danych osobowych laureatów w Internecie.
14 .Gorąco prosimy Wychowawców klas 0 – VI o współpracę! Zapraszamy również do wspólnego świętowania.
15. Patronat nad Festiwalem sprawuje Proboszcz ks. dr Tadeusz Białous

ks. dr Tadeusz Białous

Maria Chaberek

Magdalena Lubartowicz